Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Październik nazywany jest miesiącem walki z rakiem piersi. Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi kobietom na całym świecie na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych, w tym mammografii, USG oraz samobadania piersi, oraz roli zdrowego stylu życia. Jeżeli choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium, mamy prawie 100% szansę na całkowite wyleczenie.

Według najnowszych statystyk, rak piersi to najczęściej występujący rodzaj nowotworu wśród kobiet. Rocznie w Polsce wykrywa się około 12 tys. nowych przypadków zachorowań. W dużej mierze, główną przyczyną umieralności jest zbyt późne rozpoznanie choroby. Od wielu lat obserwujemy znaczący postęp medycyny, dzięki czemu diagnoza wcale nie musi oznaczać “wyroku”. Stąd tak istotny jest udział oraz regularne wykonywanie badań.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza co dwa lata kobiety w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne. Dzięki niemu można wykryć nawet bardzo małe, milimetrowe zmiany, zobrazować kształt guza, a także dobrze uwidocznić zwapnienia, czyli mineralne złogi wapnia. Makrozwapnienia ma ponad połowa kobiet po 50. roku życia, są one z reguły łagodnymi zmianami. Niepokojące mogą być mikrozwapnienia - to one mogą być sygnałem raka lub zmian przedrakowych.

Ważnym aspektem w walce z rakiem jest także regularne wykonywanie samobadania piersi. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Amazonek można znaleźć informacje, w jaki sposób wykonuje się tego typu badania. Pamiętaj, nie wszystkie guzki, które uda Ci się wykryć oznaczają najgorsze!

Wrocławskie Stowarzyszenie Amazonek „Femina-Fenix” zrzesza kobiety po chorobie nowotworowej piersi. Ich celem jest duchowe i praktyczne wspieranie kobiet ułatwienie im podejmowania trudnych decyzji, znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i uzyskanie jak najwyższej jakości życia. Amazonki pokazują, że chorobę można pokonać, a skutki leczenia zminimalizować i odnaleźć się na nowo w życiu, mając za sobą tak trudne doświadczenie jak choroba nowotworowa. W tym roku w ramach akcji społecznej “Razem wygrywajmy z rakiem piersi” współorganizowanej przez Stowarzyszenie Amazonek “Femina-Fenix”, podczas Dni Przyjaciół Piłki Nożnej wszystkim kobietom będą wręczane “Różowe Kartki”. Celem akcji jest poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie zmniejszania ryzyka zachorowania i wczesnego wykrywania raka piersi.

Kolejne działania w zakresie profilaktyki nowotworowej prowadzi “Rakoobrona”. Kampania ta zwraca uwagę na występowanie raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. W okresie młodzieńczym kształtowane są nawyki oraz zachowania, które mogą bezpośrednio zwiększać ryzyko zachorowania właśnie na te rodzaje nowotworów. Dzięki odpowiednim działaniom oraz uświadomieniu znaczenia prozdrowotnego stylu życia, liczymy, że w przyszłości będziemy obserwować mniejszą zachorowalność.

Wiedza społeczeństwa na temat nowotworów nadal nie jest wystarczająca, mimo prowadzonych działań edukacyjnych. Od lat mówi się o znaczeniu profilaktyki, a także “zaprasza” się osoby z grupy ryzyka do uczestnictwa w badaniach przesiewowych. Nadal obserwujemy jednak zbyt mały odzew. Dopiero w bardzo zaawansowanych stadiach kobiety zgłaszają się do lekarza z niepokojącymi objawami, dlatego październik to miesiąc, w którym działania prowadzone są ze zdwojoną siłą.

Tagi: