Plebiscyt na Przyjaciela Zdrowia Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia - poznajcie naszych Przyjaciół Zdrowia!

Znamy zwycięzców Plebiscytu na Przyjaciela Zdrowia Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia organizaowanego z okazji jubileuszowej - 10 edycji wydarzenia! Poniżej przestawaiamy listę zwycięzców i wyróżnień.  <--break->

Plebiscyt na Przyjaciela Zdrowia Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia wygrali:

1. Przyjaciel Zdrowia Akademia Baguazhang - Szkoła Tradycyjnego Kung Fu Wrocław
Podstawowa działalność Akademii to propagowanie higienicznego trybu życia oraz promocja prozdrowotnych zachowań wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Powyższe cele realizowane są poprzez:
- naukę tradycyjnego Kung Fu, Qigong,
- zabegi lecznicze Tradycyjnej Medycyny, Chińskiej
- ćwiczenia zdrowtne Qigong,
- treningi Tai Chi,
- naukę kaligrafii chińskiej.

Prowadzone są regularne zajęcia na terenie Wrocławia, cykliczne warsztaty oraz wyjazdowe obozy letnie.
Więcej informacji o działaniach Akademii Baguazhang: www.gongfu.com.pl


2. Przyjaciel Zdrowia Agencja Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego od lat wspiera i aktywnie uczestniczy w propagowaniu oraz kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci, realizując programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Celem obu programów jest trwała zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw oraz produktów bogatych w wapń w codziennej diecie uczniów w całej Polsce. W programie „Owoce i warzywa w szkole” dzieci otrzymują 2,3 razy w tygodniu świeże owoce, warzywa, m.in. jabłka, gruszki, borówki amerykańskie, truskawki, paprykę, marchewkę, rzodkiewki lub kalarepę. Natomiast w ramach programu „Mleko w szkole” dzieci i uczniowie spożywają mleko białe oraz smakowe o różnej zawartości tłuszczu, sery, jogurty i twarożki. Od początku realizacji programu dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka. Aby skutecznie i trwale kształtować nawyki żywieniowe dzieci również uczestniczą w działaniach edukacyjno – informacyjnych.3. Przyjaciel Zdrowia Centrum Medyczne Synexus Polska
Synexus to międzynarodowa sieć ośrodków badań klinicznych, w Polsce działamy w 6 miastach: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Poza działalnością badawczą realizujemy również programy promocji zdrowia, w ramach których świadczymy bezpłatne badania profilaktyczne i kontrolne.

Aktualnie prowadzimy na terenie Wrocławia liczne Akcje Promocji Zdrowia oraz kampanie edukacyjne:
- kampanie zdrowotne organizowane wspólnie z władzami,
- akcje bezpłatnych badań we współpracy z aptekami,
- stoiska zdrowotne w marketach,
- miasteczka zdrowotne przy parafiach,
- udział w wydarzeniach plenerowych,
- kampanie edukacyjne np. Cukier ratuje życie, Wspólnie w trosce o serce.

Bardzo aktywnie wspieramy środowisko seniorów, w 2015 roku otrzymaliśmy tytuł „Przyjaźni Seniorom”, nasze placówki zostały uznanie za „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Organizujemy wykładu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a także wspieramy największe imprezy senioralne oraz promujące zdrowie na terenie Wrocławia takie jak: „Wrocławskie Dni Seniora” czy „Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia”.
 
4. Przyjaciel Zdrowia GABI Usługi - Handel Gabriel Mandżukowski
Firma „GABI Usługi – Handel” działa od 1989 roku. Od 2005 roku jest dostawcą mleka do placówek oświatowych w ramach Programu „Mleko w szkole” na Dolnym Sląsku oraz w samym Wrocławiu. Od początku istnienia programu firma nasza dostarczyła do szkół wiele milionów kartoników mleka oraz jogurtu. Jesteśmy jedyną firmą działającą na terenie Wrocławia dostarczającą do szkół mleko świeże opatrzone znakiem „Doskonałe Mleko”. Każdą placówkę, chcącą współpracować z nami wyposażamy nieodpłatnie w chłodnię do przechowywania mleka. Od roku 2011 jesteśmy również dostawcą owoców i warzyw do placówek oświatowych w ramach Programu „Owoce i warzywa w szkole”

Od początku działalności w Programie „ Mleko w szkole” współpracujemy z Fundacją „Mleko dla szkół, Mleko dla Zdrowia”, która intensywnie działa na rzecz zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Bierzemy aktywny udział w akcji „Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia” oraz w Kampanii Promocji Spożycia Mleka.
Obecnie współpracujemy z ponad 165 placówkami oświatowymi na Dolnym Sląsku.


5. Przyjaciel Zdrowia Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Jesteśmy samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej o charakterze referencyjnym. Udzielamy wszechstronnych, wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
- diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, 
- rehabilitacji,
- opieki paliatywnej, 
- profilaktyki pierwotnej i wtórnej, 
- promowania zdrowia. 

Zajmujemy się również przed i podyplomowym kształceniem personelu medycznego, działalnością naukowo-badawczą, prowadzimy nadzór specjalistyczny w województwie. Realizujemy świadczenia z zakresu Pakietu Onkologicznego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Prowadzimy również działania informacyjno - edukacyjne, zwiększające świadomość zdrowotną oraz zachęcające do czynnego udziału w badaniach profilaktycznych.


6. Przyjaciel Zdrowia Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Wrocław
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland zrzesza studentów medycyny z całej Polski. W swojej działalności największy nacisk kładziemy na akcje promujące wśród Wrocławian korzystanie z badań przesiewowych, stosowania profilaktyki chorób i prowadzenia zdrowego stylu życia. 
Dla najmłodszych prowadzimy "Szpital Pluszowego Misia", w którym w czasie zabawy dzieci wcielają się w rolę opiekunów pacjentów-misiów, przez co mogą przemóc strach przed wizytą u lekarza. Do osób starszych kierujemy projekt "Serce Masz Tylko Jedno", w ramach którego wykonujemy darmowe pomiary wysokości ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. Podczas akcji w centrach handlowych i innych miejscach publicznych oferujemy także: porady dietetyczne, kursy z zakresu pierwszej pomocy, instruktaż samobadania piersi oraz rejestrację potencjalnych dawców szpiku. 
Prowadzimy także akcje edukacyjne we wrocławskich szkołach z tematyki: zdrowego odżywiania, profilaktyki HIV/AIDS oraz profilaktyki nikotynizmu. 

Naszym czołowym projektem jest odbywająca się dwa razy w roku w 13 miastach w Polsce akcja "Zdrowie pod Kontrolą", w czasie której prezentujemy pełną ofertę darmowych badań oraz stanowisk edukacyjnych, najbliższa edycja 19 listopada pod hasłem Światowego Dnia Cukrzycy.7. Przyjaciel Zdrowia Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR
CREATOR Sp. z o. o. od wielu lat prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Naszą specjalnością jest działalność z zakresu rehabilitacji medycznej z poradnictwem lekarskim i pełną gamą zabiegów fizjoterapeutycznych, oraz działalność prozdrowotno-profilaktyczna o charakterze leczniczym i rekreacyjnym. Ośrodek jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną. Od 2001 roku z powodzeniem prowadzimy zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej z wykorzystaniem komory niskotemperaturowej, a od 2004 roku Zakład Aktywnej Terapii Kręgosłupa, oparty na fińskiej metodzie DBC (Documentation Based Care), stosowanej w rehabilitacji schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Kadrę Ośrodka stanowią specjaliści z dziedziny fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, kardiologii, neurologii, ortopedii, reumatologii i in. Szczegółowe informacje nt. naszej działalności znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.creator.wroc.pl


8. Przyjaciel Zdrowia Polski Czerwony Krzyż (PCK) 
Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą we Wrocławiu jako część Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża kieruje się zasadami: humanizmu, bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności i powszechności. Od początku istnienia DOO PCK wychodziło z szeregiem akcji i inicjatyw mających na celu szerzenie nawyków prozdrowotnych. Za podstawowy cel Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża stawia sobie popularyzacje idei honorowego krwiodawstwa oraz organizowanie akcji zbiórek krwi, która jest niezbędna do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Zważywszy na spore zapotrzebowanie DOO PCK prowadzi rejestrację potencjalnych dawców szpiku w ramach współpracy z DKMS. DOO PCK w ramach akcji ,,Chroń dziecięce uśmiechy’’ organizuje lekcje w szkołach podstawowych w Polsce na temat prawidłowej higieny jamy w trakcie których istnieje możliwość przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów dentystycznych. Następną inicjatywą skierowaną do najmłodszych jest całoroczna akcja pt ,, Klub Wiewiórka’’. Akcja ta powstała w celu wykształcenia u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym zdrowych nawyków żywieniowych. W trosce o najmłodszych finansujemy posiłki, obozy oraz wyprawki szkolne. Dodatkowo PCK wspiera wszystkich potrzebujących poprzez dystrybucje jabłek. Prowadzone są kursy udzielania pomocy przedmedycznej. Szkolenia zawierają w sobie elementy pierwszej pomocy i skierowane są przede wszystkim dla seniorów oraz dzieci. Instruktorzy PCK, wykazujący się w pełni kompetentnym podejściem, uświadamiają jak ważne jest przyswojenie podstaw udzielania pierwszej pomocy. DOO PCK jest organizatorem Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia a także Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Obie olimpiady cieszą się dużym zainteresowaniem i rosnącą z roku na rok liczbą uczestników. Od 18 lat przy DOO PCK działa Grupa Ratownictwa Medycznego, która realizuje misję niesienia pomocy w sytuacjach klęsk i katastrof. Dzięki działalności DOO PCK poziom świadomości społecznej z zakresu ochrony i bezpieczeństwa zdrowia systematycznie się podnosi.

9. Przyjaciel Zdrowia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dra hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ma już ponad 70-letnią tradycję i z Terenowymi Oddziałami w Głogowie, Legnicy i Lubinie zajmuje się krwiodawstwem i krwiolecznictwem na Dolnym Śląsku. Jako jedna z największych jednostek służby krwi w Polsce pobieramy krew i jej składniki w ramach poboru stacjonarnego i wyjazdowych akcji na rzecz ratowania zdrowia i życia pacjentów dla kilkudziesięciu szpitali i klinik Dolnego Śląska. Pomimo rozwoju technologii medycznej nadal nie udało się wyprodukować sztucznej krwi, która spełniałaby rolę żywych komórek. Poza poborem stacjonarnym niemal codziennie organizowane są akcje wyjazdowe bazujące na mobilnych punktach poboru krwi. Ruchoma stacja poboru krwi pozwala dotrzeć również do miejscowości, które są znaczenie oddalone od siedziby centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 
W naszym symbolu graficznym zawarte są: obraz pelikana karmiącego młode własną krwią, krzyż – znak ofiar i poświęcenia oraz słowa „Homo homini” – Człowiek człowiekowi – nasze hasło. Ten symbol podkreśla podstawowy cel naszego istnienia – służbę dawcom krwi i pacjentom.10. Stowarzyszenie Teraz Wrocław wystawca karty sportowej fitWRO
fitWRO to wrocławska karta sportowa, która daje posiadaczowi dostęp do oferty klubów fitness, siłowni i centrów sportowo-rekreacyjnych. Została stworzona przez 15-stu lokalnych przedsiębiorców działających w branży sportowej, którzy założyli Stowarzyszenie Teraz Wrocław i postawili sobie za cel propagowanie zdrowego stylu życia wśród wrocławian. Od początku działalności w 2015 r. fitWRO jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń sportowych we Wrocławiu, w trakcie których umożliwia bezpłatne korzystanie ze swoich usług. Kartę fitWRO może kupić każdy klient indywidualny lub pracodawca poprzez stronę www.fitwro.pl


Zachęcamy do głosowania na naszych Przyjaciół Zdrowia w rywalizacji o Nagrodę Publiczności Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia, która trwa na naszym profilu Facebook'owym. Użytkownicy portalu Facebook mogą głosować na wybrane zdjęcia za pomocą dodania pod zdjęciem komentarza w postaci emotikony serca <3 - inne komentarze, polubienia oraz emotikony/naklejki nie będą brane pod uwagę. Nagrodę Publiczności Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia otrzyma Partner, który zdobędzie w komentarzach pod swoim zdjęciem największą liczbę głosów. Głosować można do czwartku 22 września do godziny 12:00.

Zapraszamy do zabawy!

Wyróżnienie otrzymali:

1. Centrum Dietetyczne Nutri - Med
2. Centrum Sportowe Hasta La Vista
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
4. Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
5. Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji
6. Fundacja Pozytywka
7. Lady Fitness Club
8. Fundacja Pączkowe drzewo
9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław Centrum
10. Poradnia Psychodietetyczna  Rymkiewicz
11. Stowarzyszenie Amazonek "Femina-Fenix" Wrocław
12. Zespół Taneczny Zgraja
13. Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

Oficjalne wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi pierwszego dnia X Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia tj. 24 września 2016 r. (sobota), o godz. 13:00.

 

Gratulujemy!

 

Termin: 
05.09.2016 (poniedziałek), 12.00 do 22.09.2016 (czwartek), 12.00
ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_plebiscytu_x_wdpz.pdf141.18 KB
Tagi: