Plebiscyt na Przyjaciela Zdrowia Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia

Przez ostatnie lata wielu Partnerów angażowało się w promocję i edukację zdrowotną mieszkańców Wrocławia. Z okazji jubileuszowej – 10. edycji Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia postanowiliśmy ich nagrodzić!

Celem Plebiscytu jest wyróżnienie aktywnych i długo współpracujących z miastem Partnerów. Specjalna Komisja Organizacyjna złożona z przedstawicieli Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, spośród wszystkich Partnerów, wybrała 23, którzy dotychczas co najmniej dwa razy wzięli udział w organizacji kampanii „Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia”. 10 najbardziej aktywnych Przyjaciół Zdrowia, którzy bezpłatnie, aktywnie i wielokrotnie wspierali kampanię otrzyma specjalną nagrodę potwierdzającą zaangażowanie w działania prozdrowotne, a także będzie miała możliwość wzięcia udziału w konkursie na Nagrodę Publiczności Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia.

W pierwszym etapie Komisja wyróżniła następujących Partnerów:
1. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu
2. Akademia Baguazhang - Szkoła Tredycyjnego Kung Fu
3. Centrum Dietetyczne Nutri - Med
4. Centrum Sportowe Hasta La Vista
5. Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR
6. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Wrocław
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
8. Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
9. Dolnośląskie Centrum Onkologii
10. Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji
11. Fundacja Pozytywka
12. GABI Usługi - Handel Gabriel Mandżukowski
13. Lady Fitness Club
14. Fundacja Pączkowe drzewo
15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław Centrum
16. Poradnia Psychodietetyczna  Rymkiewicz
17. Stowarzyszenie Amazonek "Femina-Fenix" Wrocław
18. Centrum Medyczne Synexus
19. Stowarzyszenie Teraz Wrocław wystawca karty sportowej fitWRO
20. Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy
21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
22. Zespół Taneczny Zgraja
23. Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

W kolejnym etapie Komisja wybierze 10 najbardziej aktywnych Przyjaciół Zdrowia, którzy będą walczyć o Nagrodę Publiczności Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia. Partnerzy o wynikach Plebiscytu dowiedzą się 29 sierpnia - oczekujcie od nas specjalnego maila z informacją!

Nagroda Publiczności Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia

Wybrani laureaci zostaną zaprezentowani na naszym profilu Facebook’owym poprzez zamieszczenie krótkiego opisu oraz zdjęcia obrazującego ich działalność prozdrowotną. Nagrodę Publiczności Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia wygra Partner, który w komentarzach pod swoim zdjęciem zdobędzie największą liczbę głosów (w postaci emotikony w kształcie serca “<3”).

Oficjalne wręczenie nagród dla Przyjaciół Zdrowia oraz zwycięzcy Nagrody Publiczności odbędzie się pierwszego dnia X Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia.

Terminarz Plebiscytu:
Plebiscyt trwa od 19 sierpnia do 24 września, w tym:
- pierwszy etap – wybór 23 Partnerów zakwalifikowanych do udziału w plebiscycie nastąpi do dnia 19 sierpnia 2016 r.
- drugi etap - wybór 10 Przyjaciół Zdrowia nastąpi do dnia 29 sierpnia 2016 r.
Uwaga - zmiana terminu głosowania! Głosowanie na Nagrodę Publiczności na stroniehttps://www.facebook.com/zdrowie.dieta.wroclaw/ będzie trwało od 7 września 2016 r. od godziny 12:00 do 22 września 2016 r. do godziny 12:00.

 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Plebiscytu.

Organizatorem Plebiscytu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Program finansowany przez Gminę Wrocław.

Termin: 
24.09.2016 (sobota), 12.00 do 17.00
25.09.2016 (niedziela), 13.00 do 18.00
Tagi: