Program profilaktyki wad postawy - Trzymaj się prosto!

Plakat
Plakat, źródło: materiały organizatorów

Celem programu jest zapobieganie pogłębianiu się i utrwalaniu wad postawy ciała u dzieci i młodzieży poprzez wczesne ich wykrywanie i korygowanie poprzez działania edukacyjne i korekcyjne oraz kształtowanie nawyku aktywności ruchowej i odpowiedzialności za własne zdrowie.

W programie:

 • badania kwalifikujące do programu
 • gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej oraz zajęcia na basenie kąpielowym
  z elementami korekcji (wymagana jest podstawowa umiejętność pływania), jeden cykl zajęć dla każdego dziecka wynosi 6 tygodni,
 • udzielanie indywidualnych instruktaży ćwiczeń korekcyjnych dzieciom i ich rodzicom do wykonywania w domu,

Jak wziąć udział w programie „Trzymaj się Prosto”?

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku od  4 do 19 lat (wiek metrykalny liczony w dniu kwalifikacji do programu) mieszkające we Wrocławiu, z rozpoznanymi wadami postawy podlegającymi korekcji przy pomocy ćwiczeń oferowanych w ramach Programu.

Do uczestnictwa w programie kwalifikują lekarze specjaliści. Na wizytę u lekarza zarejestrować się można osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w następujących ośwrodkach:

1. Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji „Celmed” ul. Celtycka 15/17, tel: 71 342-54-64, www.spzoz.wroc.pl
2. Wrocławskie Centrum SPA NZOZ ul. Teatralna 10-12, tel. 71 348 80 57, www.spa.wroc.pl
3. Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, ul. Paderewskiego 35, tel. 71 347 33 00 
4. Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna „Pulsantis”, ul. Ostrowskiego 3, tel. 71 339 42 96

Gdzie odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej?

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej i pływania korekcyjnego odbywają się w:

 • Ośrodku Wrocławskiego Centrum Zdrowia,  ul. Wszystkich Świętych 2
 • Wrocławskim Parku Wodnym,  ul. Borowska 99
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17, ul. Wieczysta 105
 • Szkole Podstawowej nr 3,  ul. Bobrza 27
 • Szkole Podstawowej nr 50,  ul. Obornicka 28
 • Szkole Podstawowej nr 72, ul. Trwała 17/19
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 ul. Zemska 16 c
 • Szkole Podstawowej nr 18 
 • Międzywojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej
 • Przychodni Specjalistyczno-Rehabilitacyjnej „Pulsantis”, ul. Ostrowskiego 3

Możliwość uczestnictwa w zajęciach w danej lokalizacji zależy od dostępności miejsc w grupie dla danego przedziału wiekowego ćwiczących.

Ile  kosztuje udział w programie ?

Uczestnictwo w programie jest finansowane z budżetu Miasta Wrocław i opłat uczestników Programu. Rodzice są zobowiązani wnieść opłatę: 18 zł, za cykl 6 zajęć na sali gimnastycznej + 24 zł, za cykl 6 zajęć na basenie.

Z opłat zwolnieni są członkowie rodzin wielodzietnych, posiadających wrocławską Kartę „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” - Pamiętaj! chcąc skorzystać z tej możliwości należy okazać Kartę podczas rejestracji na zajęcia. Więcej informacji na stronie: mops.wroclaw.pl.

Więcej szczegółów: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel. 71 777 78 55, 71 777 79 61

Tagi: