Sponsorzy XI Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia

Uczestnicy wydarzenia (zarówno dorośli jak i dzieci) w zamian za wykonywanie aktywności zdrowotnych otrzymują punkty, które potem mogą wymienić na nagrody (między innymi sprzęt sportowy, koszulki, wejściówki i karnety na zajęcia sportowe).

Aktywności punktowane: badania profilaktyczne, w tym: pomiar składu ciała, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar glukozy i/lub cholesterolu, nauka samobadania piersi i jąder, porady z zakresu żywienia, edukacja zdrowotna, instruktaż mycia zębów, zajęcia sportowe i inne.

Obdarowanie uczestników nagrodami nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych sponsorów:

Baguazhang Szkoła Tradycyjnego Kung Fu, Qigong

Sala zabaw Labibu

Park trampolin JumpWorld Wrocław

Kolejkowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. Wrocław

Lokalny rolnik

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Kwatera Główka Centrum Laser-Tag 

Zapraszamy do konkursu! Dobra forma się opłaca!

Termin: 
23.09.2017 (sobota) (Całodzienne) do 24.09.2017 (niedziela) (Całodzienne)
Tagi: