X Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego

Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego

Dokąd zmierza zdrowie publiczne? To pytanie towarzyszyć będzie młodym i zdolnym studentom-menedżerom, podczas zbliżającego się, jubileuszowego X Studenckiego Sympozjum Naukowego „Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego”. Wydarzenie odbędzie się 23-24 marca w Sali Wykładowej Wydziału Farmaceutycznego im. Leonarda Kuczyńskiego przy ul. Borowskiej i po raz pierwszy będzie miało charakter międzynarodowy.

„W tym roku obchodzimy jubileusz, bardzo się cieszę, bo to sukces, na który pracowało i pracuje bardzo wiele osób. Tylko dzięki zaangażowaniu studentów, ich pasji i poświęceniu, już po raz dziesiąty spotykamy się wszyscy we Wrocławiu. Wierzę w to, że to właśnie oni, ambitni młodzi ludzie, będą w najbliższej przyszłości wyznaczali standardy zdrowia publicznego w Polsce” – mówi dr Jolanta Grzebieluch, opiekun Koła Naukowego Młodych Menedżerów.

W myśl hasła przewodniego Quo Vadis Public Health?, pierwszego dnia (tj. 23 marca) poruszone zostaną kwestie związane z zarządzaniem zmianą, zarządzaniem kryzysowym oraz budowaniem relacji z mediami w ochronie zdrowia. Wśród wielu zaproszonych specjalistów, podczas  tego panelu wystąpią m.in.: Magdalena Syrkiewicz-Świtała (członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Członek European Public Health Association), która opowie o social media marketingu w ochronie zdrowia oraz Justyna Mieszalska – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, która przedstawi perspektywy zawodowe absolwentów zdrowia publicznego.

Z kolei 24 marca dyskusja będzie poświęcona szeroko rozumianej tematyce e-zdrowia. Poruszone zostaną kwestie związane z nowymi rozwiązaniami w medycynie, aplikacjami zdrowotnymi oraz możliwościami, które niesie ze sobą tzw. big data. Jednym z ekspertów będzie Tomasz Szelągowski (Prezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED), który przedstawi wpływ rozwoju technologii medycznych i komunikacyjnych na zdrowie publiczne.

Jak co roku, nieodłączną częścią konferencji będzie sesja varia, podczas której studenci z całej Polski i krajów sąsiedzkich zaprezentują swoje prace badawcze i naukowe dotyczące zdrowia publicznego.

Organizatorzy wydarzenia, SKN Młodych Menedżerów, wierzą w to, że spotkanie będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz, podobnie jak latach ubiegłych, pozwoli na integrację pomiędzy studentami a specjalistami w obszarze ochrony zdrowia.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdrowiem. 

Wydarzenie: X Studenckie Sympozjum Naukowe „Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego” Quo Vadis Public Health?

Miejsce: Sala Wykładowa Wydziału Farmaceutycznego im. Leonarda Kuczyńskiego, ul. Borowska 211, Wrocław.

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów

Kontakt: sknmm.umed@gmail.com

Więcej informacji: www.facebook.com/sknmmenedzerow, www.sknmm.wordpress.com

Termin: 
23.03.2017 (czwartek), 8.30 do 24.03.2017 (piątek), 16.30
Tagi: