Pierwsza pomoc

Instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc

Zasady udzielania pierwszej pomocy są powszechnie znane. Zajęcia z ich zakresu odbywają się w szkołach, miejscach pracy, na kursach nauki jazdy. Dostęp do informacji na ich temat jest coraz większy. Niestety jednak, w momencie gdy dochodzi do sytuacji kryzysowych, niewielu z nas potrafi podjąć odpowiednie działania. Warto więc systematycznie powracać do zagadnień związanych z pierwszą pomocą.

Definicja pierwszej pomocy została przedstawiona w Ustawie z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z jej zapisem pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Tagi: